Příklady doporučených rozdělení portfolia a programů dle typu investora. Možností portfolií je podstatně více, záleží na klientovi.

Služba obhospodařování portfolia je určena těm klientům, kteří nechtějí či nemají ambice sami si vybírat jednotlivé podílové fondy a řídit své portfolio

 

 

Příklad základního možného rozdělení portfolií dle typu investora s programem zamykání zisků typ Life - cykle program.

 

 

Příklad garantovaného programu. Pravidelné uzamykání předchozích výnosů tzv. click mechanismem.

Každý měsíc dochází k zablokování předchozích výnosů. Investor v okamžiku splatnosti fondu inkasuje nejvyšší uzamčenou hodnotu, kterou dosáhl v průběhu doby trvání své investice bez ohledu na to, co se událo před či po jeho investici.  

 

 

 

 zpět předchozí stránka