Nepravdy o finančním poradenství:

1. Finanční poradce je pojišťovák.
Finanční poradce není pojišťovák. Pojišťovák prodává pojištění – produkt. Finanční poradce neprodává produkty, ale komplexní finanční řešení. Pojištění je jedno z mnoha produktů, které jsou součástí finančního řešení. Každý produkt vytržený z komplexního finančního řešení pozbývá svůj význam. S tím jak stoupá finanční bohatství české populace, jsou důležitějším problémem finančního řešení otázky spojené s investicemi. Nicméně je nutné konstatovat, že pojistné produkty mají  ve finančním řešení svoje místo pro pokrytí  určitého rizika.

2. Finanční poradenství je snadná práce
Být finančním poradce je velice náročné zaměstnání. Kombinuje odbornost v oblasti financí, prodejní dovednosti a podnikatelskou zdatnost. Časově je nesmírně náročné, protože pracovní doba není nijak omezena, dny běžného pracovního volna jsou dny, kdy si finanční poradce nemůže dovolit odpočívat. Osobní zodpovědnost za dosažení finančních cílů a přání klienta nedovolí žádnému finančnímu poradci zcela vypnout ani během zasloužené dovolené.

3. Finanční poradenství je, charita
Nejběžnější formou přímé platby klienta za finanční poradenství je v případě spokojenosti s činností finančního poradce předání kontaktů na potencionální klienty. Finanční poradce samozřejmě inkasuje od své mateřské společnosti také finanční provizi, která má přímou vazbu na jeho pracovní činnosti.
 

4. Finanční poradenství je prodej finančního produktu
Finanční poradce nemůže prodávat finanční produkty. Finanční poradce prodává finanční řešení. Na počátku je třeba analyzovat současnou finanční a majetkovou situaci klienta. Poté je nutné definovat přání a finanční cíle klienta. Teprve pak následuje návrh řešení, který je složen z mnoha finančních produktů. Každý z těchto produktů hraje v řešení určitou roli a případné vytržení z kontextu může napáchat více škody než užitku.

5. Nikdy není výhodné vypovědět životní pojištění
Celá řada pojistných produktů vznikla před více než deseti patnácti lety a jejich typickou vlastností je nízká variabilita. Nedostatek konkurence na trhu totiž pojišťovny nenutil nabízet klientům dobré produkty. Finanční svět je dnes již mnohem dál a mnohé produkty jsou již více než zastaralé. Přestože existuje ze strany pojišťoven ( i státu ) mnoho opatření jak klienty k produktům připoutat na celý život, jejich nevýhodnost vypluje na povrch právě při tvorbě komplexního finančního řešení. V tom okamžiku se obvykle ukáže, že jednorázové náklady spojené s ukončením produktu, jsou ve srovnání s budoucím ušlým ziskem zcela nevýznamné.

6. Finanční poradce jen něco prodá a už ho klient nikdy neuvidí V seriózních poradenských firmách nic takového nepřipadá v úvahu. Zejména velké společnosti si nemohou dovolit hazardovat se svým jménem krátkodobými nesolidními aktivitami. Ztratit dobré jméno v oblasti financí je snadné a rychlé, získat dobré jméno je to nejtěžší.

7. Nejlepší finanční poradce je privátní bankéř od solidní banky
Nezávislé výzkumy spokojenosti s finančním poradenstvím prováděná v Evropě daly jednoznačnou odpověď. Banky nemohou konkurovat finančním poradcům. Banky provádí pouhý prodej produktů, jejich motivací není najít přání a cíle klienta. Ještě ke všemu jsou banky při prodeji produktů omezeny pouze na svoje produkty a privátní bankéř nemůže sáhnout při výběru produktu do jiné než mateřské banky nebo pojišťovny. Systematická péče o klienta je ze strany bank oproti finančním poradcům zcela nesrovnatelná. Mnohé banky to již pochopily a nejsou vyjímky, kdy až 80% prodeje vlastních produktů banky probíhá přes finanční poradce jako součást komplexního finančního řešení pro klienta. Zejména se jedná o hypotéky a investiční produkty