Vážení rodiče
 
Stejně jako vzdělávací instituce si plně uvědomujeme význam úrovně vzdělání v životě jednotlivce. Žijeme v době, kdy je studium na většině školách a nejen soukromých, spojeno s nemalými náklady, ( povinné školné, ubytování, učebnice, jazyky aj.) a proto bychom Vám rádi napomohli. Rozhodli jsme se spustit projekt Vzdělané dítě, který nabízí řešení financování následných studií Vašich potomků.
 
 Porovnání výdajů na dítě v jednotlivých fázích života: 

 výdaje


 
Jak zajistit prostředky pro dítě ( studium, sport, koníčky)?
 
1) Začít co nejdříve odkládat dlouhodobě nízkou částku na spoření – čím dříve se začne, tím se na úrocích získá více a tím může být spořící částka nižší. (Pro dlouhodobé spoření se mohou využít finanční nástroje s vyšším zhodnocením.)
 
2) Investovat jednorázovou částku na dobu, kterou potřebujete, s předem garantovaným zhodnocením – opět zde hraje důležitou úlohu čas.