Nezapomínejme na smyl životního pojištění
 
Lidé často vnímají životní pojištění jako určitý spořící nástroj a nikoliv jako nástroj ke krytí životních rizik, což je prapůvodní význam životního pojištění. Z tohoto důvodu je výše pojistné ochrany často nedostatečná. Sjednaný rozsah pojištění a výše pojistné částky pak ve skutečnosti neodpovídá skutečným potřebám klienta. Otázkou tedy je, za jakým účelem si člověk smlouvu o životním pojištění sjednal.
 
Proč právě investiční životní pojištění?
Jednoznačnou výhodou investičního životního pojištění je, že si klient nejenom pružně zvolí pojištění rizik, které právě potřebuje, ale zároveň si vytvoří vlastní investiční portfolio. U pojišťovny, která se specializuje pouze na životní pojištění, si tak každý může vybírat přímo z jednotlivých fondů nebo využít některou ze tří investičních strategií.
 
Životní pojištění nejčastěji nabízí ochranu těchto rizik:
Ztráta života z jakýchkoli příčin
Ztráta života následkem úrazu (dvojnásobkem při dopravní nehodě)
Vážné choroby
Invalidita následkem úrazu i nemocí
Trvalé následky s progresí
Denní odškodné při úrazu
Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem nemoci a úrazu
Pracovní neschopnost
 
U dětí:
Vážné choroby
Invalidita následkem úrazu i nemocí
Trvalé následky s progresí
Denní odškodné při úrazu
Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem nemoci a úrazu

Nejpodstatnější otázkou je, na jaké částky jste, nebo je Vaše rodina potřeba zajistit a u které pojišťovny?
Potřebná výše zajištění je u každé rodiny jiná. Pojistné částky na jednotlivé druhy rizik se vypočítávají z výše příjmů, závazků a finančního majetku, který může rodina použít v případě nouze.
Pojišťovny se zas od sebe nejčastěji liší službami v pojistném krytí, používanými fondy a cenou (pojistným) za sjednané pojištění.